Yaşıl Enerji

Yaşıl enerji , bərpa olunan enerjinin bir hissəsidir və ən yüksək ekoloji fayda təmin edən, bərpa olunan enerji mənbələrini və texnologiyalarını təmsil edir.

Yenilənə bilən enerji mənbələri, yer üzündə və təbiətdə əsasən hər hansı bir istehsal müddətinə (prosesinə) ehtiyac olmadan təmin edilə bilən, fosil mənbəli (kömür, neft və karbon) olmayan, elektrik enerjisi istehsal edilərkən CO2 emissiyası, ətraf aləmə zərəri və təsiri ənənəvi enerji mənbələri ilə müqayisədə daha az olan, daim öz-özünü yeniləyən və təbiətdə istifadəyə hazır olan hidrolik, külək, günəş, geotermal, biokütlə, bioqaz, dalğa kimi enerji qaynaqlarını ifadə edir.

Hava çirkliliyinin azaldılması

Su çirklənməsinin azaldılması

İstixana effektinin azaldılması

Torpaq eroziyasının azaldılması, flora və faunanın, meşə zolaqlarının qorunması

Yenilənə bilən, yerli və tükənməz olmağı

İqtisadi baxımdan ekonomik olmağı

Aşağı yanacaq xərcləri

Aşağı əməliyyat xərcləri

Tullantıların atılmasının aşağı qiyməti

Quraşdırılma və sökülmə müddətinin və xərclərinin aşağı olmağı

Quraşdırılma və sökülmə müddətinin və xərclərinin aşağı olmağı

Daha çox iş imkanı

Enerji sektorunda ölkənin asılılığının olmamasının təmin edilməsi

Müasir olmağı

İndiki və gələcək nəsillərin hüquqlarına hörmət etmək

Ekoloji olmağı

Sosial və iqtisadi inkişafa dəstək

Yanacaq inhisarlarını qorumaq

Adi elektrik enerjisi havanın çirklənməsi və istixana qazı tullantılarının əhəmiyyətli bir mənbəyi ola bilər. Yaşıl enerjiyə keçmək, elektrik enerjisindən istifadəni minimuma endirərək ətraf mühiti yaxşılaşdırmaqla yanaşı, aşağıdakı digər dəyərli faydaları da verə bilər:

Yenilənə bilən enerji inkişafını dəstəkləyər (birbaşa və ya dolayı yolla)

Satın aldığınız elektrik enerjisi ilə əlaqəli karbon emissiyasını azaldar

Gələcəkdə elektrik bahalaşmasına və qiymət dəyişkənliyinə qarşı qorunma təmin edər (müəyyən məhsullar)

Təşkilati istifadəçilər üçün yaşıl enerji:

Marka fərqləndiricisi kimi xidmət edər

Müsbət təbliğat yaradar və təşkilatınızın ictimai nüfuzunu artırar

Vətəndaşların sağlamlığını və ətraf aləmin qorunmağını təmin edər

Biz Kimik?

2010-cu ildən fəaliyyət göstərən “Greens Az” şirkəti ...


Yaşıl Texnologiya

Yağmurlama, Pivot, Gölün qazıntısı, nasosxananın tikintisi


AQRO MARKET

Kənd təsərrüfatı üçün lazımlı məhsullar və texniki avadanlıqlar ...