Aqro Market

Əsas məqsədimiz müştərilərimizi kənd təsərrüfatı üçün lazımlı məhsullar və texniki avadanlıqlar barədə məlumatlandırmaq, təmin etmək, onların beynəlxalq standartlar səviyyəsində fəaliyyət göstərmələrinə nail olmaqdır. Hədəfimiz yüksək keyfiyyətli innovativ məhsullar və xidmətlər təklif etmək, həmçinin alıcıları ruhlandırmaq, müsbət mənada təəccübləndirmək və kənd təsərrüftı ilə məşğul olan insanlara münasib qiymətlər təqdim etməkdir. Agro Marketimiz aşağıdakı məhsulların satışını və xidmətlərin icrasını təklif edir:

Pestisid

Herbisid

Toxum

Dərman

Gübrə

Meyvə tingləri

Kənd təsərrüfatı texnikaları və aqreqatların satışı və kirayəsi

Suvarma sistemlərinin quraşdırılması (pivot, damlama, yağmurlama)

Aqronom dəstəyi xidmətləri