Yaşıl Texnologiya

Yaşıl və ekoloji təmiz, eyni zamanda ağıllı texnologiyaların tətbiqi, elektromobillərin artımı şəhərdə və rayonlarda enerjiyə olan tələbatı bir neçə dəfə artıracaq. Artan enerjiyə olan tələbatı qarşılamağa dəstək 2 cür həll oluna bilər.


Ərazilərdə qurulacaq Günəş örtük sistemləri

Günəş panelləri əsasında qurulacaq On-Grid və Off-Grid güc sistemləri

Günəş örtük sistemi ərazilərin üzərinin innovativ və müasir üslubda günəş panelləri ilə örtülməsi deməkdir.Sistem həmçinin elektromobillər üçün qidalanma stansiyalarını qurmaq və inteqrasiya etmək imkanı verir. Elektomobillər üçün infrastrukturanın qurulması vacibdir. Elektromabillər üçün qidalandırıcı qurğular stansiyası infrastrukturun, nəqliyyatın yaşıllaşması və elektrikləşdirilməsi digər əsas elementlərdən biridir.Yaşıl və təmiz enerji ilə təchiz edir.Yay aylarında kölgə yaradır, soyuq aylarda yağıntıdan qoruyur.