COVİD TESTİ 10 SANİYƏDƏ

Photo of sunset
DİAGNOVİR adlı sistem, ağız suyu nümunəsi ilə maksimum 10 saniyədə COVİD-19 infeksiyasına
səbəb olan virusu aşkar edə bilər.